Vyhledej kam s dětmi

DDM Pastelka

Hodnotit

> Popis

Od počátku existence bylo hlavní snahou DDM Pastelka Uherský Ostroh poskytnout nejen dětem a mládeži, ale i maminkám s dětmi a dospělým z Uherského Ostrohu a okolí, prostor, kde mohou všichni kvalitně strávit svůj volný čas. DDM nabízí řadu zajímavých kroužků a kurzů, ve kterých mohou účastníci po všech stránkách rozvíjet svou osobnost. Posláním DDM je vytvářet podmínky pro seberealizaci dětí, mládeže, jejich rodičů i ostatních dospělých zájemců v jejich volném čase, podporovat talenty, nabízet zábavu, relaxaci a příjemné prostředí pro vzájemnou komunikaci. Cílem DDM je naučit své členy smysluplně využívat jejich volný čas a tím předcházet působení negativních společenských vlivů. Činnost DDM zajišťuje kolektiv pedagogů a řada externích pracovníků, které se DDM snaží vybírat tak, aby se členům jednotlivých kroužků a kurzů dostalo odborného vedení a aby výuka probíhala v přátelské atmosféře. DDM Pastelka je příspěvkovou organizací Města Uherský Ostroh. Jejím hlavním účelem je poskytování volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé. V roce 2016 vzniklo při DDM i Přírodovědné centrum Vlaštovka, které se zaměřuje na enviromentální oblast. Činnost DDM Pastelka můžeme rozdělit do několika oblastí: 1.Pravidelná činnost - kroužky Do pravidelné činnosti DDM spadají všechny kroužky a kurzy. Výuka v kroužcích a kurzech probíhá pravidelně v určeném čase a na stanoveném místě. V současné době DDM nabízí kroužky, které jsou rozděleny do 4 oddělení, a to Sportovní oddělení, Společenskovědní oddělení, Hudebně-taneční oddělení a Estetické oddělení. 2.Mateřské centrum V rámci pravidelné činnosti funguje na DDM i Mateřské centrum Pastelka, které je zaměřeno na rodiče na mateřské či rodičovské dovolené a jejich děti. Svou pravidelnou činnost DDM rozšířil i do Ostrožské Nové Vsi, kde místní obyvatelé mohou navštěvovat Mateřské centrum Zvoneček. 3.Příležitostná činnost - akce Příležitostnou činnost DDM tvoří akce jednorázové, ale i akce, které se pravidelně opakují. Mezi nejoblíbenější akce patří např. karneval, soutěže v aerobiku a orientálních tancích, výtvarné soutěže a výstavy, recitační soutěž aj. DDM se zapojuje také do celostátních osvětových akcí, jako jsou např. Dny bez úrazů, spolu s Nadačním fondem Českého rozhlasu pořádá DDM veřejnou sbírku pro nevidomé Světluška, Férová snídaně, Den země, Ukliďme Česko atd. 4.Výukové programy Jsou určeny pro základní a mateřské školy. Na program můžete přijet k nám nebo ho také můžeme odučit u Vás. Výukové programy trvají od hodiny a půl do 3 hodin, ale není pro nás problém délku i náročnost programu přizpůsobit Vašim požadavkům. V posledních letech jsou nejvíce navštěvované především Vánoční zvyky, Velikonoční zvyky, Dny bez úrazů Den Země (více informací viz sekce Programy pro školy). 5.Projektové dny Další z našich aktivit je také příprava a realizace projektových dnů pro školy, ale i jiné organizace. Touto činností se zabývá převážně Přírodovědné centrum VLAŠTOVKA, které se specializuje na environmentální tematiku. Nabízíme také partnerství při realizaci Vašeho projektového dne, nebo se k nám můžete přijít poradit, jak takový den sestavit. Rádi Vám pomůžeme. Délku a náročnost projektového dne stanovíme podle Vaší potřeby. Samozřejmostí je úzká spolupráce s Vámi při výběru témat aktivit a přípravě programu tak, aby výsledek co nejvíce odpovídal vašim představám. A co je vlastně takový projektový den? Jde o dopolední/celodenní program pro žáky zaměřený na určité téma (například Den Země, Velikonoce, Vánoce aj.). Jednotlivé body programu se odehrávají ve škole, ale často také venku. Mezi aktivity, které do projektového dne můžeme zahrnout, patří například různé hry, soutěže vědomostní i dovednostní, praktické aktivity spojené s danou tématikou (výsadby stromů, úklid odpadků, pozorování přírody). Více informací naleznete v sekci Programy pro školy. 6.Spontánní činnost V rámci spontánní činnosti DDM nabízí k dispozici všem rodičům s malými dětmi svou hernu a tělocvičnu. Zde se mohou jednou týdně scházet maminky i tatínci na mateřské či rodičovské dovolené a hrát si a cvičit se svými dětmi. Pro děti a mládež je dvakrát týdně otevřena Klubovna s pedagogickým dozorem. 7.Táborová činnost Každý rok pořádá DDM několik táborů, a to jak pobytových, tak příměstských. Většina probíhá v období velkých letních prázdnin. Nově organizujeme i pobyty pro rodiče s dětmi.

> Otevírací doba

Dle webu

> Kontakt

Více informací zde

> Komentáře

Partner projektu

Přepnout do klasického zobrazení