Vyhledej kam s dětmi

Solnický Brouček

Hodnotit

> Popis

Solnický Brouček z.s. je nezisková organizace zaměřující se prioritně na podporu rodin, převážně mladých rodin. Činnosti našeho spolku mají podpůrný a preventivní charakter a vedou rovněž k rozvoji občanské společnosti v oblasti města Solnice a okolních obcí. Jsme otevřeni všem rodičům a dětem bez výjimky. Nabízíme služby zaměřené na podporu rodičovských kompetencí a zkvalitňování rodinných vztahů formou individuálního poradenství, zprostředkování poradenství, besed, workshopů a přednášek. Tyto besedy, workshopy a přednášky jsou zaměřeny na péči o dítě, zdraví dítěte, aktivity s dětmi, výchovu dětí, vztahy v rodině a sladění zaměstnání a rodinného života. V rámci každodenních programů nabízíme prostor pro vzájemné setkávání rodičů s dětmi vybavený pro efektivní trávení společného času. Náplní programů podporujeme praktický rozvoj rodičovských kompetencí a aktivní rodičovství. Kromě pravidelného programu připravuje jednorázové společenské akce pro širokou veřejnost. Tyto akce vedou k setkávání rodin ve veřejném prostoru, k pocitu sounáležitosti, k rozvoji místního společenského života a v neposlední řadě k udržení kulturních a lidových tradic regionu. V rámci pravidelných programů i akcí pro veřejnost dlouhodobě a úspěšně podporujeme zapojení rodičů a dalších členů rodiny formou dobrovolnické pomoci. Rodiče mohou aktivně uplatnit své znalosti a dovednosti. Podporujeme vzájemnou toleranci, solidaritu a ohleduplnost. Všechna zmíněná hlediska směřují k podpoře a k posílení dobře fungujících rodin, což je naší prioritou.

> Otevírací doba

dle programu

> Kontakt

Více informací zde

> Komentáře

Partner projektu

Přepnout do klasického zobrazení