Vyhledej kam s dětmi

Valdštejnská lodžie

Hodnotit

> Popis

Valdštejnská lodžie je unikátní raně barokní památka v blízkosti města Jičína, kterou nechal v letech 1627-1632 stavět vévoda Albrecht z Valdštejna po italském vzoru. Do okolí se otevírá mohutnými arkádami s velkolepou terasou. Patří do rozsáhlejšího komplexu, který dnes kromě ní tvoří také dvůr s hospodářskými budovami a rozsáhlý park Libosad s grottou. Celý areál se nachází na úpatí malebného čedičového kopce Zebína. Je součástí Valdštejnovy barokní komponované krajiny – navržené krajinné osy, spojující sakrální stavby, krajinné dominanty a město Jičín. Z Jičína do Lodžie vede čtyřřadá lipová alej, která je dlouhá téměř dva kilometry. Stavba, do jejichž pater mělo vést monumentální elipsovité schodiště, byla se svým okolím zřejmě určena k pořádání různých slavností. V rozsáhlém parku byly vysázeny vzácné rostliny, byly tu budovány grotty, kašny i veliká vodní nádrž. Valdštejnská lodžie měla být pýchou celého krajinného celku, ale bohužel se smrtí vévody skončila i realizace okázalého a nadčasového snu.

> Otevírací doba

dle webu

> Kontakt

Více informací zde

> Komentáře

Partner projektu

Přepnout do klasického zobrazení