Vyhledej kam s dětmi

Asterix - středisko volného času Havířov, p. o.

Hodnotit

> Popis

Asterix - středisko volného času Havířov, p. o. je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov. Nabízí Vám pestrou nabídku aktivit pro atraktivní a kvalitní naplnění volného času! Asterix – středisko volného času Havířov je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Statutární město Havířov. Jsme otevřené zařízení, které poskytuje účastníkům zájmového vzdělávání naplnění volného času zájmovou činností. Tato zájmová vzdělávání se uskutečňují ve formách pravidelných, příležitostných, spontánních, táborových a pobytových aktivit, osvětové činnosti i individuální práce s talenty. Činnost je určena pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Nabízíme aktivní využití volného času od předškoláků přes otevřené kluby mládeže až po dospělé zájemce. Vedle klasických kroužků, akcí a táborů jsou uskutečňovány spontánní aktivity, otevřené kluby, vzdělávací programy, výukové programy pro školy a školní družiny navazující na průřezová témata školních vzdělávacích programů, programy v rámci prevence sociálně patologických jevů. SVČ dále poskytuje metodickou a odbornou pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, školám a školským zařízením. Zapojuje se do komunitního plánování, participace, prevence, vzdělávání pedagogů. Našim posláním je především motivovat, podporovat a vést děti, mládež a dospělé k rozvoji osobnosti, ke klíčovým kompetencím, zejména ke smysluplnému trávení volného času. Asterix – SVČ Havířov, p. o. má tři místa poskytovaného vzdělávání umístěných v samostatných budovách:

> Otevírací doba

Viz informace u jednotlivých aktivit.

> Kontakt

Více informací zde

> Komentáře

Partner projektu

Přepnout do klasického zobrazení