Vyhledej kam s dětmi

Klub Klamovka

Hodnotit

> Popis

Místa do našeho Centra pro předškolní děti si můžete na období září 2018 – červen 2019 rezervovat už nyní. Přijímáme děti od 3 let, případně i ty, které dosáhnou věku 3 let do prosince 2018. Předpokládá se zvládnutí základní sebeobsluhy a komunikační schopnosti přiměřené věku. Přijímáme výhradně děti bez plenek. V CPD Klubu Klamovka se zaměřujeme na pohybovou průpravu, taneční a dramatickou stylizaci dětských písní a říkanek, cvičení a pohybové hry pro celkový rozvoj pohybového ústrojí a dýchací soustavy dětí (prvky dětské jógy). Nabízíme rozšířenou výtvarnou činnost. Pracujeme s různými materiály, látkami, přírodninami. Vytváříme společné výtvarné projekty – velkoplošné obrazy na téma ročních období, naše planeta, vesmír atd. Pravidelně 1x týdně máme hravou logopedii. Realizujeme 3x do roka setkání s rodiči a společné tvoření. Při té příležitosti vždy pro rodiče připravujeme vystoupení a ukázku toho, co se děti naučily. S ohledem na věk a schopnosti dětí zařazujeme výlety, návštěvy muzeí a jiné aktivity mimo školku spíše v druhé polovině školního roku, po nutné aklimatizaci kolektivu. V Klubu Klamovka mají děti možnost navštěvovat i další zajímavé kroužky a volnočasové aktivity, účastnit se pravidelných akcí (Čarodějnice, Karneval, Den dětí). Podrobnější informace získáte přímo u lektorek CPD: Denisa Pomikálková ([email protected]) a Zora Marzuki ([email protected], 777 470 691) Zahájení pravidelné činnosti kroužků Většina kroužků Klubu Klamovka začíná pravidelnou činnost v týdnu od 17. 9. 2018. Dopolední kroužky rodičů s dětmi budou zahájeny od října – o přesném termínu budeme přihlášené členy informovat v dostatečném předstihu. Malý šikula Děti ve věku 3–6 let se zde setkají s nejrůznějšími výtvarnými a řemeslnými aktivitami. Vyzkouší si mimo jiné malovat prstovými barvami, lepit, stříhat, šít, zatlouci hřebík, pracovat se dřevem a pilníkem nebo keramickou hlínou. Předškoláci Dětem předškolního věku věnujeme v Karlínském Spektru velký prostor. Centrum pro předškolní děti Nedostalo se vaše dítě do školky? Hledáte pro něj menší kolektiv? Přijďte mezi nás. U nás najdete menší skupinu dětí, ve které individuální přístup a přátelská atmosféra nejsou jen frází. Prográmky pro rodiče s dětmi (1–4 roky) V těchto kroužcích nabízíme dětem pestré pohybové aktivity, cvičení na rozvoj jemné a hrubé motoriky a pohybové kreace odpovídající věku dětí.

> Otevírací doba

Dle webu

> Kontakt

Více informací zde

> Komentáře

Partner projektu

Přepnout do klasického zobrazení