Vyhledej kam s dětmi

Divadelní ateliér Divadla Paměti národa

Hodnotit

> Popis

Kurz divadelních ateliérů se zaměřuje na rozvoj osobnosti a kreativity dítěte a mladého člověka, s akcentem prohlubování zaujímat vlastní stanoviska, formulovat vlastní názory, schopnosti naslouchat druhým a prohlubovat komunikační dovednosti a čtenářskou i mediální gramotnost. Účastníci ateliéru kreativně zpracovávají témata 20. století. Inspirací jim jsou příběhy konkrétních pamětníků, kteří sledované historické události prožili v podobném věku jako současní účastníci kurzu. Každý účastník dostává prostor k vyjádření vlastního názoru a obohacení tvůrčího procesu vlastními nápady. Divadelní ateliér vrcholí v červnu závěrečnou inscenací uvedenou v divadle. Setkání se konají jednou týdně a délka jedné lekce je 90 minut. Během celého školního roku se uskuteční celkem 30 lekcí. Skupina čítá maximálně 15 účastníků.

> Otevírací doba

> Kontakt

Více informací zde

> Komentáře

Partner projektu

Přepnout do klasického zobrazení