Vyhledej kam s dětmi

Mateřská škola Motýlek

Hodnotit

> Popis

MŠ Motýlek je v působnosti MŠMT ČR, ve své činnosti se řídí předpisy MŠMT ČR a obecně platnými předpisy. Škola je zařazena do sítě škol. Zřizovatelem zařízení je Statutární město Pardubice. Od 1.1.2002 je MŠ samostatným právním subjektem – příspěvkovou organizací. S dětmi pracuje 9 pedagogických pracovnic a 2 asistentky, o čistotu a pořádek se starají 2 provozní pracovnice a stravování zajišťují 3 pracovnice ŠJ. Zařízení je v provozu od 1.9.1960. O MŠ jsou vedeny kroniky a fotoalba, které jsou stále k nahlédnutí v ředitelně MŠ. Naše MŠ se nachází ve starším sídlišti Dukla - Pardubice. V její blízkosti je i ZŠ J.Ressla. Budovu MŠ obklopuje oplocený pozemek zahrady MŠ. V její blízkosti je i les, který využíváme k pobytu dětí venku, tvořivým činnostem, tělovýchovným a poznávacím aktivitám dětí. V letech 2000 a 2008 prošla MŠ rekonstrukcemi. Koncepce MŠ mimo jiné uvádí, že se zabýváme "ekologickou" výchovou. Na MŠ fungují nadstandardní zájmové činnosti pro děti - Muzicírování s motýlkem, Kytička - environmentální zaměření, Zdravé pískání - hra na flétnu, Keramika a zdravé, hravé cvičení - Cvičíme, dýcháme a relaxujeme.

> Otevírací doba

6:15 - 16:45

> Kontakt

Více informací zde

> Komentáře

Partner projektu

Přepnout do klasického zobrazení