Vyhledej kam s dětmi

Naučná stezka Borovecké rybníky

Hodnotit

> Popis

Borovecké rybníky se nachází cca 2 km za městem Příbor, směrem na Nový Jičín. Polní cestou se dostanete pěšky nebo na kole do místní části nazývané Borovec. Podle ní se nazývají také rybníky. Jedná se o dva menší rybníky oživené širokým spektrem rostlinných i živočišných druhů. Naučná stezka Borovecké rybníky vznikla v okolí rybníku Borovec, kolem kterého je umístěno celkem 6 informačních panelů. Každý z panelů obsahuje informace o fauně a flóře, která se v této oblasti vyskytuje nebo v minulosti vyskytovala, charakteristiku krajiny či historii území a mapu s vyznačením trasy naučné stezky. Oblast Boroveckých rybníků zahrnuje několik zásadně odlišných biotopů, které jsou na jednotlivých zastaveních stručně charakterizovány. Prvním biotopem je vlastní rybník s výskytem obojživelníků, ryb či vodního a vlhkomilného rostlinstva. Druhý biotop tvoří hráz rybníka a polní příjezdové komunikace s výskytem plazů a ruderálních rostlinných společenstev. Třetím biotopem jsou zemědělsky obdělávané louky a posledním pak listnaté lesy podél potoka s typickou karpatskou květenou jarního aspektu, včetně vzácných druhů lilie zlatohlávek a áronu plamatého a běžných lesních druhů ptactva. Díky této rozmanitosti lze v oblasti nalézt poměrně široké spektrum rostlinných i živočišných druhů od běžných živočichů a plevelných rostlin až po druhy ohrožené a zákonem chráněné. Panely naučné stezky zaujmou nejen svým odborným výkladem, ale také grafickým provedením s množstvím zajímavých fotografií fauny a flóry či archeologických nálezů. Stezka bezprostředně navazuje na cyklistický okruh města.

> Otevírací doba

celoročně

> Kontakt

> Komentáře

Partner projektu

Přepnout do klasického zobrazení